X

ข่าวสารและกิจกรรม

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครตดิต PLANET SCB เช่ารถ Limousine ทุกรุ่นลด 20%

31 มกราคม 2563 เวลา 10:52:03 น.

จะเดินทางในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล ก็สะดวกสบาย กับทรู ลีสซิ่ง พิเศษรับส่วนลด 20% สำหรับผู้ถือบัตร PLANET SCB รับรหัสส่วนลดส่วนลด เมื่อเช่ารถ Limousine พร้อมคนขับ

รับรหัสส่วนลดผ่าน Easy Bonus ในแอป SCBEasy

ระยะเวลาโปรโมชั่น :  1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 ธันวาคม 2563

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครตดิต PLANET SCB  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”)  ที่ได้รับรหัสส่วนลดผ่าน Easy Bonus ในแอป SCBEasy กดรับสิทธิ์ใช้รหัสส่วนลดเพื่อชำระค่าสินค้าหรือ บริการ เช่ารถ Limousine ทุกรุ่น รับส่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมคนขับ กับทรู ลีสซิ่ง รับส่วนลด 20% จำกัด 3,000 สิทธิ ต่อเดือนกำหนดรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 ธันวาคม 2563
 2. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 ธันวาคม 2563เท่านั้น
 3. สงวนสิทธิ์การใช้รหัสส่วนลด 1 ครั้ง /1 ท่าน /1 รหัสส่วนลด / เดือน
 4. เช่ารถ Limousine พร้อมคนขับที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่ Toyota camry , Toyota Alphard/Vellfire , Mercedes Benz E Class/BMW Series 5 , Benz Vito ,Mercedes Benz Sprinter
 5. ค่าเช่ารถ Limousine พร้อมคนขับ ราคาดังกล่าวได้รวมรวม ค่าน้ำมัน ,ค่าทางด่วน , ค่าที่จอดรถ ,ประกันกันภัยชั้น 1 ไว้แล้ว
 6. ต้องจองบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 7. รหัสส่วนลดที่ได้รับนั้น ต้องนำไปจองผ่าน Call center ทรู ลีสซิ่ง 1279 หรือเคาน์เตอร์สาขา ภายใน 120 นาที หลังจากกดรับรหัสส่วนลดผ่าน Easy Bonus ในแอป SCBEasy
 8. รหัสส่วนลดมีอายุการใช้งาน 120 นาทีหลังจากกดยืนยันสิทธิ์ ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวรหัสส่วนลดจะหมดอายุและไม่สามารถนำมาใช้สิทธิได้ โดยรหัสส่วนลดที่ไม่ได้นำมาใช้สิทธิจะถือว่าสละสิทธิ รวมทั้งไม่สามารถขอรับสิทธิคืนได้
 9. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 10. ธนาคารและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้
 • การไม่ได้รับรหัสส่วนลดส่วนลด เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า
 • การไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดส่วนลดได้เนื่องจากการสูญหายของข้อมูลสิทธิในเมนูสิทธิพิเศษ Easy bonus
 • การใช้งานรหัสส่วนลดส่วนลดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 1. ธนาคารไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีผู้ถือบัตรมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 2. เงื่อนไขการจอง การใช้บริการ และ/หรือการยกเลิกการจอง รวมทั้งการคืนเงินเป็นไปตามข้อกำหนดที่ทาง บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จำกัด กำหนด
 3. ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จำกัด ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ
 4. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ผลิต บริการ หรือจำหน่าย ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือการให้บริการนั้น ๆ
 5. กรณีมีข้อพิพาทบริษัท ทรู ลีสซิ่ง จำกัด และธนาคารจะตกลงร่วมกันโดยสุจริต
 6. หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาสอบถามกรุณาติดต่อบริษัท ทรู ลีสซิ่ง จำกัด โทร. 1279
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

X