สัญญาการเช่ารถระยะยาว ตั้งแต่ 3-5 ปี

  • ค่าเช่าสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
  • ไม่มีภาระในการซ่อมบำรุงตลอดสัญญาเช่า
  • สามารถนำเข้าซ่อมบำรุงศูนย์รถยนต์มาตรฐานเท่านั้น
  • สามารถกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายที่แน่นอน
  • มีประกันภัยชั้น 1 คุ้มครองตลอดอายุสัญญา
  • ไม่ต้องมีภาระในการจ่ายภาษีรถยนต์ประจำปี และพรบ.
  • หลังจากอนุมัติสัญญาเช่า กำหนดส่งมอบรถทันที